HỌC BẰNG TIẾNG VIỆT

SMART – người bạn online đồng hành cùng bạn trong giờ tự học.

Mời bạn chọn nội dung môn học theo sở thích.

 

Kiểm tra trình độ của mình với IQ test

 

ÍT HƠN, NHIỀU HƠN, BẰNG NHAU

Trả lời câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng và nhấn nút “Check” để kiểm tra kết quả.

 

SỐ LỚN HƠN, SỐ BÉ HƠN

Trả lời câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng và nhấn nút “Check” để kiểm tra kết quả.

 

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN- Phương pháp tư duy.

 

SMART- PHÒNG HỌC CỦA RIÊNG BẠN

Bạn có thể đánh dấu các nội dung đang học và lưu trữ chúng để giờ học tiếp theo có thể ôn tập, bạn có thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng nhanh chóng.
Tính năng này như một Phòng Học Cá Nhân của riêng bạn, theo phong cách của bạn.

7

THeo dõi để nhận được thông báo mới nhất