HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào bạn, SMART là người bạn online sẽ đồng hành cùng bạn trong giờ tự học tại nhà.

Mời bạn chọn nội dung môn học hôm nay theo sở thích, nhu cầu học của bạn.

 

SỐ NÀO NHỎ HƠN?

Trả lời câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng và nhấn nút “Check” để kiểm tra kết quả.

 

ÍT HƠN, NHIỀU HƠN, BẰNG NHAU

Trả lời câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng và nhấn nút “Check” để kiểm tra kết quả.

 

CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Trả lời câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng và nhấn nút “Check” để kiểm tra kết quả.

 

CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Trả lời câu hỏi bằng cách chọn đáp án đúng và nhấn nút “Check” để kiểm tra kết quả.

 

LƯU TRỮ THƯ VIỆN BÀI GIẢNG YÊU THÍCH

Bạn có thể đánh dấu các nội dung đang học và lưu trữ chúng để giờ học tiếp theo có thể ôn tập, bạn có thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng nhanh chóng.
Tính năng này như một Phòng Học Cá Nhân của riêng bạn, theo phong cách của bạn.